Thêm nhiều địa phương 'chốt' lịch tựu trường, khai giảng năm học 2022-2023

Thêm nhiều địa phương 'chốt' lịch tựu trường, khai giảng năm học 2022-2023
Nhiều địa phương như Thái Bình, Lào Cai, Bắc Giang, Bắc Kạn, Hải Dương đã công bố lịch tựu trường của học sinh trong năm học 2022-2023.

Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, học sinh toàn tỉnh Thái Bình sẽ tựu trường vào ngày 29/8 tới. Riêng học sinh lớp 1 và lớp 10 tựu trường vào ngày 22/8.

Tất cả các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2022.

Học kỳ I năm học 2022-2023 sẽ bắt đầu từ ngày 5/9/2022 và kết thúc trước ngày 14/1/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Về thời gian tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024, lớp 1 và lớp 6 hoàn thành trước ngày 31/7/2023; lớp 10 THPT dự kiến trong 2 ngày 8-9/6/2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thể điều chỉnh kế hoạch năm học trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt phát sinh khác.

Lào Cai

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành, các cấp học trên địa bàn sẽ tựu trường vào 29/8 và khai giảng vào 5/9. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường từ ngày 22/8.

Đối với bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, kỳ I sẽ có 18 tuần thực học, bắt đầu từ ngày 6/9/2022 đến trước 15/1/2023. Kỳ II có 17 tuần thực học, bắt đầu từ ngày 16/1 - 25/5/2023.

Đối với giáo dục thường xuyên, lớp 10 có 35 tuần thực học (Học kỳ I 18 tuần; Học kỳ II 17 tuần). Lớp 11, 12 sẽ có 32 tuần thực học (mỗi kỳ có 16 tuần). Học kỳ I sẽ bắt đầu từ ngày 6/9/2022 đến trước ngày 1/1/2023. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 2/1- 21/5/2023.

Các cấp học sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023. Riêng lớp 9 và 12 sẽ kết thúc năm học sớm hơn. Theo đó, đối với giáo dục phổ thông, khối lớp 9 và 12 sẽ kết thúc muộn nhất ngày 15/5. Khối 12 của giáo dục thường xuyên sẽ kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 8/5.

Thêm nhiều địa phương chốt lịch tựu trường, khai giảng năm học 2022-2023
Ảnh minh họa.

Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, ngày tựu trường các cấp học là ngày 30/8/2022; riêng đối với lớp 1 tựu trường ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới thống nhất trên toàn quốc vào ngày 05/9/2022

Ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học là ngày 06/9/2022; kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2023; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần).

Đối với giáo dục thường xuyên:

- Lớp 11, 12 có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

- Lớp 10 có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần).

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành xong trước ngày 30/6/2023.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 29/4/2023.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 hoàn thành trước ngày 31/7/2023.

Việc cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh và bố trí học bù vào thời gian thích hợp, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 08 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Các ngày nghỉ lễ, tết trong năm được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

Bắc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh.
Theo đó, ngày tựu trường các cấp học: Ngày 29/8/2022 (thứ Hai). Đối với lớp 1 tựu trường ngày 22/8/2022 (thứ Hai); đối với lớp 10 tựu trường ngày 25/8/2022 (thứ Năm).

Ngày khai giảng năm học mới: Ngày 05/9/2022 (thứ Hai).

Ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học: Ngày 06/9/2022 (thứ Ba); kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2023; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 30/6/2023.

Thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh THCS và THPT: Trước ngày 28/4/2023.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024: Trước ngày 31/7/2023.

Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Hải Dương

Ngày 17/8, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2220/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, học sinh Hải Dương sẽ tựu trường vào ngày 29/8, trước khai giảng năm học mới 1 tuần. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 22/8, trước khai giảng năm học mới 2 tuần.

Ngày khai giảng được thống nhất trong toàn tỉnh, vào ngày 5/9/2022.

Cũng theo khung kế hoạch này, học kỳ I của bậc học mầm non sẽ kết thúc trước ngày 6/1/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 19/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 26/5/2023. 

Học kỳ I của cấp tiểu học sẽ kết thúc trước ngày 10/1/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Học kỳ I của cấp THCS, THPT và giáo dục thường xuyên sẽ kết thúc trước ngày 7/1/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 20/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 27/5/2023.

Lịch xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023; hoàn thành tuyển sinh lớp 1 trước ngày 24/7/2023; lớp 6 và lớp 10 THPT trước ngày 31/7/2023.

Lịch thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 10 và lớp 12 giáo dục thường xuyên trước ngày 11/1/2023; lớp 12 THPT trước ngày 19/10/2022; thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia trước ngày 21/9/2022.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học đột xuất, nghỉ do thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh và chỉ đạo bố trí học bù.

Bình luận

0 bình luận, đánh giá

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Cùng chuyên mục
Hàng trăm khối đá đổ sập chắn ngang, đường lên cửa khẩu Cầu Treo bị tê liệt

Hàng trăm khối đá đổ sập chắn ngang, đường lên cửa khẩu Cầu Treo bị tê liệt

27-09-2023 12:48

Mưa lớn hai ngày qua khiến quốc lộ 8A, đường đi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) bị sạt lở. Hàng trăm khối đất đá sạt lở đổ xuống chắn ngang đường khiến giao thông bị tê liệt.

Nổi bật trang chủ
Cận cảnh căn nhà Hoa hậu Tiểu Vy mua tặng bố mẹ sau 5 năm đăng quang
27 Tháng 09, 2023

Hoa hậu Trần Tiểu Vy tiết lộ căn nhà khang trang, rộng rãi tại Quảng Nam chính là thành quả cô chăm chỉ làm việc suốt 5 năm qua.

Đọc thêm
Vy Oanh nói gì về bản án 3 năm tù giam của bà Nguyễn Phương Hằng?

Vy Oanh nói gì về bản án 3 năm tù giam của bà Nguyễn Phương Hằng?

27 Tháng 09, 2023

Khi nhắc tới bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh thừa nhận chuyện đã qua và không muốn muốn đào sâu thêm vì người phải trả...

Nhiều sân khấu lớn tại TP.HCM tổ chức sự kiện giỗ Tổ nghề sân khấu

Nhiều sân khấu lớn tại TP.HCM tổ chức sự kiện giỗ Tổ nghề sân khấu

27 Tháng 09, 2023

Các sân khấu lớn, nhỏ ở TP.HCM tổ chức nghi thức Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu năm 2023 và dâng cúng tổ nghiệp từ...

Hoài Linh lộ diện với vẻ ngoài khác lạ sau phiên tòa xử bà Nguyễn Phương Hằng

Hoài Linh lộ diện với vẻ ngoài khác lạ sau phiên tòa xử bà Nguyễn Phương Hằng

26 Tháng 09, 2023

Chiều tối nay (25/9), ca sĩ Nguyên Lộc chia sẻ hình ảnh hội ngộ nghệ sĩ Hoài Linh trong Ngày Giỗ Tổ Sân khấu tại...

Bắt nghi phạm lừa tráo đổi hơn 500 tờ vé số của phụ nữ không tay, không chân

Bắt nghi phạm lừa tráo đổi hơn 500 tờ vé số của phụ nữ không tay, không chân

26 Tháng 09, 2023

Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Vinh nghi phạm đã lừa tráo đổi hơn 500 tờ vé số...

Kết luận cuối cùng vụ tranh chấp quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức

Kết luận cuối cùng vụ tranh chấp quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức

26 Tháng 09, 2023

Chiều 25/9, phiên toà phúc thẩm Diệp Lâm Anh ly hôn chồng thiếu gia đã đưa ra kết quả chính thức.

0.63619 sec| 2294.727 kb